Според последно проучване повече от половината запитани организации казват, че ще организират активности, свързани с развитието на лидерските умения на служителите си през следващите 12 месеца. Половината компании заявяват също, че един от топ приоритетите им е да обучат мениджърите как да подобряват представянето на екипите си. Други цели са промяната или подобряването на организационната култура и подобряването на уменията на вече изградените лидери да мислят по-стратегически и да бъдат по-фокусирани в бъдещето.

Развитието на лидерските умения може да се състои под различни форми, от обучение в учебната зала, електронно обучение и коучинг, до по-новаторски програми като обучението в партньорство с коне, предназначено да извади хората от зоната им на комфорт. На пръв поглед, взаимовръзката между изкуството на ездата и лидерския успех може би изглежда като странна концепция, но някои компании се обръщат точно към това древно изкуство, за да научат служителите си на нови лидерски умения, да подобрят стилът им на общуване да им помогнат да усъвършенстват своите техники за управление.

Лидерите могат да научат много за начините на комуникация в бизнеса, ако се научат как да общуват с конете. Все повече организации във Великобритания изпращат своите мениджъри на курсове за общуване с коне,  за да се научат да преодоляват предизвикателствата пред бизнеса, да подобрят  ефективността си, и разбира се, да усъвършенстват лидерските си умения. Изкуството на общуването с коне представлява способността за комуникация с конете на собствения им език, използвайки невербално общуване и езика на тялото. Тъй като всеки кон има своя лична индивидуалност, е лесно да се направи връзка между общуването с тях и общуването с хората, особено предвид факта, че най-човешката комуникация е невербална. Според научни изследвания, само 7 % от всяко съобщение се предават чрез действителни думи, а 93 % са невербална комуникация – изражението на лицето, позата и тонът. Точните проценти са обект на спорове, но няма съмнение, че невербалната комуникация е от изключително значение, особено в бизнеса.

Защо да работим с коне?

Целта на обучението с коне е да се докаже, че всички форми на лидерство изискват добра комуникация, и лидерите могат да научат много за начина, по който те общуват в бизнеса, ако се научат да общуват с коне. Усвояването на техниките за комуникация с коне е напълно сходно с овладяването на лидерски умения.

Конете не реагират на вербална комуникация, за да накарате коня да се подчини на поредица от команди се изисква силно и последователно напътствие, което трябва да бъде съобщено невербално, единствено чрез използването на езика на тялото. Чрез забравянето на думите, хората са принудени наистина да мислят за начина, по който те въздействат и влияят на останалите. За някои хора, това може да бъде твърде шокиращо и отварящо очите. Постигането на разбирателство с коня така, че да се установят отношения на взаимно доверие, не е демонстрация на превъзходство и позиция, а създаване на основни правила и граници и постоянна комуникация.

Конете не лъжат, хората го правят. Конете нямат предубеждения и не се интересуват кой е човека  срещу тях, в каква къща живее, какви дрехи носи или каква кола кара. Конете живеят в момента и за да се осъществи общуването, човекът срещу тях трябва да осъзнава това.

Често хората прекарват времето си в притеснение за нещо, случило се в миналото, или планират това, което ще се случи в бъдеще, и забравят да живеят тук и сега. Работа с коне може да помогне за фокусиране върху настоящето. Конете се интересуват само от три неща, и ако човек иска да ги поведе, то той трябва да постигне пълно доверие, уважение и яснота. Конят трябва да бъде напълно наясно с това, което искате да направи, в противен случай няма да ви следва. Конете винаги биха избрали възможно най-добрата опция, която се отвори пред тях във всеки един момент, така че създаването на подходяща среда ще позволи на коня да направи правилния избор. Също като при хората. Разбирането за това как се общува на такова ниво с коне, може да бъде директно прехвърлено в бизнес средата и наистина може да подобри лидерските умения.

Какви лидерски умения можем да научим от тях?

Автентичното лидерство означава съпричастност, невербално предаване на посланията и позитивизъм.  Поради това, че конете не реагират на вербална комуникация, за да се подчинят на командата ви се изисква силно и последователно напътстване – така е и в бизнеса. Всяка загуба на концентрация или непоследователност се усещат от коня; той бързо ще загуби интерес и така водачът му ще се провали със задачата си. При конете получаваме това, което сме заслужили, дори ако не е това, което искаме. Значението на комуникацията винаги се крие в разбирането на другия човек и работата с коне може да помогне на хората да се замислят повече за това как общуват и дали те действително успяват да комуникират това, което искат. Лидерите могат да се научат да бъдат съпричастни, това ще подобри комуникационните им умения и ще им помогне да изграждат взаимоотношения.

Конете са животни, които са жертва на хищниците: хората са хищници. Конете ни помагат да разберем чуждата гледна точка, дори ако тя е коренно различна от нашата. Да бъдем в състояние да виждаме нещата през очите на някой друг, както и да се вслушваме в гледната точка на друг човек е от решаващо значение, за това да бъдем добри лидери. Да бъдем последователни в поведението си така, че хората да искат да общуват с нас, е още едно базисно умение, което можем да научим от конете. Изграждането на уважение, но без страх, и създаването на взаимоотношения на основата на взаимно доверие, трябва да са целите на всеки лидер. Конете, също както и хората, не реагират добре на агресивно или пък прекалено покорно поведение. Разбирателството между човека и коня е взаимното уважение и постигането му може да подобри и начина, по който лидерите комуникират с хора.

Работата с коне може да помогне на лидерите да излязат от зоната си на комфорт и да ги научи на ценни управленски умения по креативен и запомнящ се начин. Много от мениджърите не са се доближавали до кон, нито са правили опити да общуват с тези животни, и чрез научаването как да го правят, те придобиват и умението да се свързват с хората и да имат повече влияние като лидери.

Източник: https://www.trainingjournal.com/

Pin It on Pinterest

Shares
Share This